Arkeologiska museet Narona

Arkeologiska museet Narona

Denna regions historiska arv visas bäst i den förhistoriska staden Narona i byn Vid bredvid staden Metković, i den lilla Sankt Vitus kyrkan, den fornkristna kyrkan Bare, komplexet av fornkristna basilikor, stadsmurarna och forumet med Augusteum tempel.