Dinara

Prírodný park

Dinara

Najvyššie položený park v Chorvátsku

Prírodný park Dinara má veľký význam pre Chorvátsko, a aj pre všetkých zahraničných milovníkov prírody, ktorí ho radi navštevujú. So štatútom prírodného parku získal park Dinara v roku 2021 optimálnu ochranu, ktorú si zaslúži. Bol to chvályhodný krok, ktorý umožnil harmóniu medzi zachovaním prírodného bohatstva a vykonávaním mnohých aktivít.

 

V prírodnom parku Dinara sa zakladá na zachovaní pôvodných prírodných hodnôt, bohatej geologickej rôznorodosti, voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov, endemitov a celkovej rozmanitosti prírodného biotopu. Ide o vodné biotopy riek Krka a Cetina s ich prítokmi a močariskami, skalami a roklinami,  lesnými a jaskynnými biotopmi, ako aj o ďalšie prírodné skvosty pochádzajúce zo stáročnej tradície ľudského pôsobenia v tejto oblasti.

 

To znamená, že v tejto oblasti sa nachádzajú chránené a poloprírodné oblasti, autochtónne druhy a odrody, ako aj bohaté kultúrne a historické dedičstvo, ktoré sa zachovalo v mnohých archeologických nálezoch a kultúrnych a historických oblastiach.

 

Prírodný park je veľmi vhodnou formou ochrany veľkého územia, a ako taký umožňuje komplexný pohľad na udržateľný spôsob vykonávania hospodárskych aktivít v oblasti masívu Dinara a  nájdenie optimálnych riešení pre využitie prírodných zdrojov. Takýto prístup podporuje aj rozvoj turisticko-vzdelávacieho obsahu v tejto oblasti.

 

Prírodný park Dinara umožňuje vytváranie mnohých ďalších hodnôt, ktoré prispievajú k zlepšeniu života a práce miestnej komunity v chránenej oblasti.