Starigradské pole

Starigradské pole

Od júla 2008 je na Zozname UNESCO uvedené aj Starigradské pole. V zdôvodnení Svetovej organizácie sa uvádza, že tamojšie výsadby vinohradov a olív zostali 'prakticky nezmenené' od prvej kolonizácie starých Grékov, pričom sú jedinečným svedectvom o geometrickom systéme členenia poľnohospodárskych pozemkov, ktoré sa používalo v Antike. 

V lete roku 385 pred naším letopočtom, sa z mesta Paros na rovnomennom ostrove v Egejskom mori vydala k Iónskemu zálivu, ako Gréci volali Jadranské more, skupina asi stovky rodín, aby tu založili kolóniu. Ich cieľom bol ostrov Hvar, starým názvom Fiteja, a viedol ich Okistes, ktorého úlohou bolo rozdeliť v novej vlasti prisťahovalcom pozemky spravodlivou mierou. V strede poľa, na mieste, odkiaľ sa dá zmerať pohľadom takmer celá rovina, je stanovený východiskový bod - omfalos. Pomocou jednoduchej mernej jednotky, gromu, bolo pole zmerané a rozdelené na parcely s rozmermi 1 krát 5 štádií, čo je približne 180 krát 900 metrov. Vytesali aj medzné kamene s menami vlastníkov pozemkov, avšak takéto rozdelenie sa nepáčilo ostrovným a pobrežným Ilýrom, ktorí v roku 384 pred Kristom mesto napadajú. Gréci však Ilýrov porazili a stali sa pánmi celého Starigradského poľa, najväčšej úrodnej roviny na jadranských ostrovoch. Prisťahovalci čoskoro začínajú na poli budovať rôzne pomocné objekty a budovy. Tie luxusnejšie pochádzajú z rímskych čias a doposiaľ ich bolo nájdených približne šesťdesiat. 

Starigradské pole dnes predstavuje najlepšie zachovanú grécko-antickú krajinu v Stredomorí.