Historické centrum Trogiru

Historické centrum Trogiru

Trogir je výnimočným príkladom kontinuity mesta. Ortogonálny plán ulíc tohto ostrovného sídla pochádza z helénskeho obdobia, pričom ho jeho nasledujúci predáci ďalej vylepšovali rôznymi mimoriadnymi verejnými a obytnými budovami a pevnosťami. Jeho krásne románske paláce dopĺňajú výnimočné budovy z obdobia baroka a renesancie. Najvýznamnejšou budovou je trogirská katedrála s portálom západnej brány, majstrovským dielom majstra Radovana, najvýznamnejšou ukážkou románsko-gotického stavebného umenia v Chorvátsku.