Pevnosť Brod a františkánsky kláštor v Slavónskom Brode

Pevnosť Brod a františkánsky kláštor v Slavónskom Brode

Pevnosť Brod z 18. storočia je jednou z najväčších pevností v Chorvátsku. Rakúsko dalo postaviť „Brodskú pevnosť“ v jednom z dôležitých strategických a dopravných uzlov, ktorý sledoval hraničný priechod s Tureckom a spájal hlavné obchodné cesty v období medzi rokom 1715 a 1780. Táto kráľovská slavónska pohraničná pevnosť na rieke Sáve spolu so slavónskymi barokovými mestami Osijek a Stara Gradiška patrila k veľkému obrannému systému na hranici smerom k tureckej ríše. Pevnosť bola navrhnutá tak, aby mohla ubytovať 4000 vojakov a umiestniť 150 diel. 

Barokový františkánsky kláštor je dobre zachovaný, a je jednou z najpôsobivejších barokových stavieb v Slavónsku.  Svojou kláštornou krížovou chodbou je jedným z najreprezentatívnejších príkladov kláštornej architektúry v severnom Chorvátsku.