Jakov Šperanda

Béke Emlékmű

Antun Augustinčić

Béke Emlékmű

Horvát kulturális és művészeti örökség a messzi New Yorkban

A nagy erejű és globálisan fontos szó: a béke szerepel az Egyesült Nemzetek Szervezetének New York-i székhelye előtti parkban kiállított, Antun Augustinčić horvát szobrász alkotásának a címében.

 

Béke emlékműve 1954-ben készült és került kiállításra az ENSZ New York-i székhelye előtti parkban. 2017-ben, Horvátország ENSZ tagságának 25-ik évfordulója alkalmából a Horvát Köztársaság jóvoltából az emlékművet felújították.

The Peace Monumet, Antun Augustinčić
Jakov Šperanda

Béke emlékműve szobor, Antun Augustinčić szobrász és a Brač-szigeti márvány méltó helyet kaptak dr. Franjo Tuđman, első horvát elnök, Horvátország Egyesült Nemzetek Szervezetébe való felvétele alkalmából, 1992-ben tartott beszédében is:

„A horvát nemzet büszke lehet az emberiség szellemi és anyagi kulturális örökségében való részesedésére. Egyébként nem véletlen, hogy ennek az örökségnek egy kis része itt is jelen van. Az Egyesült Nemzetek Nagytermének bejárata a horvát Brač-szigeti márványból készült. Hazámban ez a kő a horvát túlélés szimbóluma. Évszázadok során a legnagyobb horvát szobrászok alkottak ebből a kőből, köztük Antun Augustinčić is. Az ő alkotása, a Béke emlékműve az Egyesült Nemzetek ezen palotájának parkjában van”.

 

A gyönyörű, 5,5 m magas monumentális lovas szobor egy lovon ülő női alakot ábrázol egyik kezében olajággal, másik kezében földgömbbel; a nő palástja és a mozgásban ábrázolt ló az előrehaladást, illetve a világ nemzeteinek az egyetemes béke felé vezetését szuggerálja. A szobor 10 m magas, Brač-szigeti márványból készült talapzaton van elhelyezve.

The Peace Monumet, Antun Augustinčić
Tošo Dabac / Fototeka Galerije Antuna Augustinčića

Béke emlékműve Antun Augustinčić, a 20. század egyik legjelentősebb horvát szobrász műve. Ivan Meštrović és Frano Kršinić mellett Augustinčić is besorolandó kora legfontosabb szobrászai közé. Művészi kifejezése Meštrović monumentális és Kršinić nemzeti érzésű kifejezésmódja között találta meg a helyét.

 

Antun Augustinčić (Klanjec, Hrvatsko zagorje1900 – Zágráb,1979) horvát szobrász, professzor, dékán, rektor és akadémikus, aki felülmúlhatatlan felismerhetőségét lovas szobrok és közterületi emlékművek alkotásával szerezte.

 

1918-tól Rudolf Valdec és Robert Frangeš Mihanović professzoroknál tanul szobrászatot a zágrábi Művészeti Főiskolán. A Főiskola 1922-ben Királyi Művészeti Akadémiává alakul át és Augustinčić tanulmányait a híres Ivan Meštrović-nál folytatja.

Fototeka Galerije Antuna Augustinčića

Miután 1924-ben megszerezte egyetemi diplomáját, a francia kormány ösztöndíjasaként Párizsban, az Ecole des Arts decoratifs, és az Academie des Beaux-Arts művészeti iskolákban, J. A. Injalbert vezetése mellett tanul. Párizsban a Francia Művészek Szalonjában és a Függetlenek Szalonjában állít ki. Ott ismerkedik meg A. Rodin és E. A. Bourdelle szobrászatával, mely felszabadítja az akadémiai formázás szabályai alól. Saját beismerése szerint Donatello, Michelangelo és Bourdelle sok évig ’lelki atyjai’, befolyásuk és a realizmus új felfogása jól észlelhetők Augustinčić minden művén. 1926-ban visszatér Zágrábba. Egyike a ’Zemlja’ művészeti csoport alapítóinak (Zágráb, 1929), ám 1933-ban eszmei nézeteltérések miatt a csoportból kilép. 1949-től szobrász műhelyt vezet, ahol számos horvát szobrász tökéletesíti művészi kifejezésmódját. Antológiai pszichológiai portréi a horvát pszichológiai portrészobrászat legfontosabb művei közé tartoznak. Bronz, gipsz és carrarai márványban, teljes alakzatban vagy magas domborműben idomos női torzókat modellezett.

Antun Augustinčić
Tošo Dabac / Fototeka Galerije Antuna Augustinčića
Antun Augustinčić

Élete során Augustinčić számos csoportos és önálló kiállításon mutatta be műveit világszerte. A világ minden táján meghirdetett pályázatokon való részvétele és győzelmei útján; műemlékek, különösen lovas szobrok mestereként szerzett hírnevének köszönhetően rögződött a kollektív tudatban.

 

Augustinčić számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. Műveinek nagy részét szülővárosának, Klanjecnek ajándékozta, ahol 1976-ban nyitották meg az Antun Augustinčić Galériát.