Đakovačka katedrala

Đakovačka katedrala

Najmonumentalnija sakralna građevina u Slavoniji je đakovačka katedrala posvećena sv. Petru za koju je sam papa Ivan XXIII. rekao da je najljepša crkva između Venecije i Carigrada. Dao ju je izgraditi đakovački biskup Josip Juraj Strossmayer 1866. godine kako bi dao važnost Đakovu kao crkvenom središtu Slavonije. Prepoznatljiva po crvenoj opeki jednako je lijepa izvana i iznutra s raskošnim vitrajima i oltarom.