Srednjovjekovni grad Ogulin

Srednjovjekovni grad Ogulin

Na području Ogulina žive brojne legende i narodne predaje koje su nastale u tom prirodnom i izazovnom povijesnom okruženju. Ogulin - grad smješten u podnožju Kleka (1182 m), gorskog ljepotana u prostranoj kotlini kojom teku dvije riječne ljepotice – Dobra i Zagorska Mrežnica. U samom centru iznad ponora rijeke Dobre – Đulinog ponora, nazvanog prema legendi o mladoj djevojci koja se zbog nesretne ljubavi bacila u nj, nalazi se frankopanski kaštel izgrađen u 16. stoljeću.