Ostrov Šolta - Říše divočiny nadosah Splitu

Ostrov Šolta - Říše divočiny nadosah Splitu

Ostrov dvou tváří

Ostrov Šolta se nachází v bezprostřední blízkosti Splitu a Trogiru a je častým cílem jachtařů, kteří vyplouvají anebo se vracejí ze smluveného charteru v jedné z jeho zátok. Ale Šolta je krom toho mnohem víc než jen příjemná ubytovna pro jachtaře v blízkosti Splitu. Je to totiž ostrov ilyrských legend, antických odchovných rybníků, středověké poezie, bohaté námořní tradice a stále vyhledávanější enologie a typických středozemních gastronomických specialit.

Mario Paparela / TZ Šolta

To, co je pro dnešní návštěvníky Šolty nejlepší je skutečnost, že je stále ještě možné, odpočívaje v jedné z jejích zátok či v nevelkých osadách u moře, ale i při návštěvě obydlených městeček ve vnitrozemí ostrova, pocítit ducha minulých dob. Jde totiž o to, že pro historické okolnosti byly vesnice ve vnitrozemí ostrova jedinými stále obydlenými body, takže se jejich přístavy časem změnily v ostrovní městečka, z nichž jsou dnes i nevelká šarmantní nautická centra.

Šolta má osm osad, Gornje, Srednje a Donje Selo, administrativním střediskem jsou Grohoty ve vnitrozemí ostrova - a jejich přístavy jsou dnes Rogač, Nečujam, Stomorska a Maslinica. Všechny jsou obráceny k pevnině a v dnešní době jsou centrem letních akcí a událostí na tomto ostrově. Abychom vám tyto relace přiblížili, všech osm městeček se nachází podél jediné ostrovní silnice, která se klikatí od východu k západu a je dlouhá pouhých čtrnáct kilometrů.

Petar Jurica / Hotel Martinis Marchi

Urbánní střediska

Hned po zátoce Šešula v nejzápadnější části ostrova se nachází stará rybářská osada Maslinica, dnes známá tou nejkrásnější marinou v Chorvatsku pod hradem Martinis Marchi, na jižní straně zátoky, kterou rodina Alberti vystavěla r. 1708 a byl obnoven jako moderní hotel s luxusní marinou a úvazištěm pro 40 lodí. Díky marině se v městečku rozrostla i nabídka pro jachtaře, kteří si v Maslinici mohou dopřát několik pěkných restaurací s dobrou nabídkou mořských specialit.

Jure Ravlić / TZ Šolta

Umístěn na severní straně ostrova, Rogač je hlavním šoltským přístavem s nově postaveným přístavištěm pro lodní linie, ale je tam i staré nábřeží, které se táhne od benzínové stanice do hloubky zátoky, ze které je dnes pěkné, nevelké placené přívaziště. Jachtaři sem, do Rogače, jezdí kromě toho že je tu přívaziště i proto, aby si doplnili pohonné látky. A to také proto, že čekací doba je zde 10 x kratší než ve Splitu.

Ve vzdálenosti kolem půl míle od Rogače, ve směru jihovýchodu, se před námi rozprostře největší a nejčlenitější šoltanská zátoka Nečujam. V Piškeře, v jedné z nejskrytějších Nečujamských malých zátok, měl císař Dioklecián rybník, o čemž svědčí podmořská zeď u vstupu do zátoky v hloubce pouhého jednoho metru. Rybník si jednoduše prohlédnete na jeden nádech. Nečujam nadchl i otce chorvatské literatury Marka Maruliće, který tu trávil hodně času, když tvořil svá mistrovská díla obklopen poklidem a harmonii tohoto místa.

 

Dvě míle od Nečujamu nacházíme známou Stomorskou, relativně nevelký přístav s četnými kamennými domky podél nábřeží. Rozvoj nautického turizmu na Šoltě začal právě v tomto nejstarším ostrovním městečku. Stomorčané byli již z dávných dob známí podle velkolepé flotily dřevěných plachetnic, které jim po celá léta sloužily k přepravě vína, oleje, fíků a dřeva.

Mario Jelavić

Začátkem šedesátých let minulého století stavitelé lodí ze Stomorské rekonstruovali dřevěné plachetní lodě a vytvořili lodě vybavené k turistickým túrám po celém Jadranu. Dnes je Stomorska na ostrově atraktivním nautickým střediskem celou řadou výborných restaurací, v nautické části přístaviště s 25 přívazišti pro plachetnice a 2 přívazišti pro mega jachty.

Pakliže z bezpečného přívaziště v jednom z ostrovních přístavů budete chtít odejít do vnitrozemí ostrova, ocitnete se celkem v jinačí prostorově-časové dimenzi. Ve vnitrozemí Šolty se jednoduše čas zastavil. Je tam obděláno několik vinic, převážně mladších vinařů, kteří jsou zapojeni do projektu revitalizace šoltanského autochtonního vína dobričić. Ostrov je plný olivovníků, jelikož je pěstování oliv v současné době na ostrově nejvyvinutější ostrovní zemědělskou činností.

 

K radosti návštěvníků se vyvíjí i včelařství, takže během vaší návštěvy vnitrozemí Šolty si pochutnáte i na medu té nejvyšší kvality. Od Grohotu ve směru západu se nachází Střední a Dolní Selo, jsou to vesničky a obě se zachovaly v téměř původním stavu, s kamennými domky a s kostelíkem uprostřed nevelkého náměstíčka. A právě spojení tradice a současnosti přidává Šoltě nádech neodolatelné přitažlivosti díky které se dnes tento ostrov mění v atraktivní nautickou destinací.

Mario Paparela / TZ Šolta

Říše divočiny

Na jižní, k širému moři otočené straně ostrova, se nachází celá řada „divokých" zátok, v nichž ještě stále nenajdete stopy civilizace, a to díky těžce přístupnému terénu pro návštěvníky, kteří nepřiplouvají z mořské strany. Moderní piráti dnes „útočí" z pevniny a jachtaři jsou v zátokách Šolty z jižní strany ostrova celkem vzato v bezpečí před takovými „útoky z civilizace".

Za plavby Splitskými „vraty" vyplouváme k jižní straně ostrova, které obyvatelé Šolty říkají Izvanje. První zátoka se nazývá Livka. Hydroarcheologické naleziště je i atraktivní potápěčskou destinací, ale i zátoka vhodná ke spaní za větrů IV. i I. kvadrantu. Vedle se ve směru západu umístila hluboká a překrásná zátoka Stračinska s nádhernými písčitými břehy a s několika rybářskými domky a chatami.

 

Plavba pokračuje dále k severozápadu kolem strmých skal, které se střemhlav spouští hluboko do moře, tam objevujeme dvě pěkné a hluboké zátoky, Grabova a Senjska. V obou se v pozadí prostřední části umístilo několik domků a nádherné písčité pobřeží. Podle legendy ilyrská královna Teuta měla nad Senjskou hrad.

 

Po nich následují dvě menší zátoky Lučica a Jorja, v níž najdete bóje k přivázání a poté následuje nejznámější šoltanská jižní zátoka Tatinja. Je rozdělena do tří ramen a v každém je několik domků a molo s rybářskými čluny. Dále, ve směru severozápadu se nachází ještě několik menších zátok, z nichž je nejkrásnější a nejlépe chráněná Zaglav.

 

Kromě těchto větších zátok, na jižním pobřeží Šolty lze najít i celou řadu menších zátok, vhodných k noclehu v nevelkých člunech za dobrého počasí ve skutečném osamělém „robinzonském" okolí, jakým je Poganica, ale budete muset znát techniku čtyřnásobného vázání ke skále a proto vám nedoporučujeme spaní v těchto nevelkých zátokách, pokud nejste expertem.

Za mysem Marinča rat v západním konci ostrova se před námi otevře nádherný výhled na řadu ostrůvků, které zdobí západní břehy Šolty, před nejznámější nautickou zátokou na ostrově, hluboké a ukryté Šešuli. V ní se nalézají dvě restaurace s přívazištěm bez úhrady, ale tato výhoda se týká pouze hostů. Je tu i nejstarší ostrovní vápenice - na Šoltě se ještě za časů cara Diokleciána, když se stavěl jeho palác, pálilo vápno a proto se říká, že Šolta stavěla Split.