Pažská Atlantida a utonulý poklad

Pažská Atlantida a utonulý poklad

Když se někdo zmíní o ostrově Pagu, nejdříve vás napadne, že jde o sýr, jehněčí, krajku, sůl a Zrće. Ale pouhých několik minut od nejroztančenější chorvatské pláže známé i jako pártiová destinace se ukrývá zátoka Caska. S těmi několika domky a nezvyklou věží, která tu za dávných časů sloužila k pozorování hejna tuňáků představuje skutečný protiklad k horkým rytmům na Zrći. Na nádherné oblázkově-písčité pláži jediný rytmus určují cvrčci a výhled se otevírá ve směru pažského zálivu a svalnatých skal Velebitu. Ten, kdo se tu ocitne poprvé jen těžko uvěří, že zde před mnoha lety dýchalo město, v němž žilo několik desítek tisíc lidí.

Makol agencija / TZ Novalja

Jde totiž o to, že podle archeologických průzkumů v Casce byla největší římská osada na ostrově - Cissa, a ta dnes spí v mořských hloubkách před zátokou. Důvod jejího utonutí je pravděpodobně ničivé zemětřesení, které zachvátilo tuto oblast ve IV. stol., ale na rozvalinách starobylého města vznikla legenda o „pažské Atlantidě“ a o ukrytém pokladě a stala se součástí ostrovní lidové písemnosti.

Zátoka ukrývající ve své modři poklad, který by chtěl každý

Za dávných časů byla Cissa bohatá osada, v němž šikovní a schopní obchodníci časem získali velký majetek ve zlatě, klenotech a velkých domech. Velké výdělky udělaly z hodných lidí pyšné boháče, kteří se začali vzdalovat od Boha. Jednoho dne se proto Bůh rozhodl, že Cissu potrestá, a proto do města poslal zvláštního vyslance, anděla, aby se pokusil najít alespoň jednoho spravedlivého, kterého je nutno zachránit před strašlivou smrtí, která zároveň byla hrozbou pro všechny obyvatele. V přestrojení za chudého pocestného bloudil anděl ulicemi Cissi a pozoroval lid, jak si libuje ve zvrhlostech, zhýralosti i neřesti. Prosil je o pomoc a jídlo, ale odvděčili se mu výsměchem i posměchem.

Makol agencija / TZ Novalje

Zatímco po domech hledal občerstvení a ubytování, poznal dvě sestry, Bonu a Malou. Zatímco Bona neznámému pocestnému poskytla pohostinnost, Malá se vůči andělovi chovala jako ostatní obyvatele Cissi - pyšně a povýšeně. Boží posel pochopil, že Bona je jediný spravedlivý, kterého je třeba zachránit a vyvést z města hříchu a proto dívku upozornil na strašlivý trest, který se chystá a poté zmizel.

Ještě před svítáním z města odešla i Bona a s prvními slunečními paprsky, které ozářily vznešené paláce, se země začala třást, vítr řádil jako zběsilý a moře pro množství pěny i vln začalo také zuřit.

 

Za silné bouřky se na obloze zablesklo světlo a z černých mraků na Cissu se zřítila ohromná plamenná koule. Honosné domy, drahé šatstvo, zářící drahokamy i zlato, vše to utonulo v moři za pouhých několik minut. 

Makol agencija / TZ Novalje

Bona se na jižním konci ostrova seznámila s pastýřem, kterého si vzala za muže a založila nové město - Pag. Poklad Cissi prý dodnes leží v modravých hloubkách pažské zátoky.