Jak vznikl riječský maskot Morčić

Jak vznikl riječský maskot Morčić

Každým rokem, počínaje svátkem sv. Antonína Opata až do Popeleční středy se Rijeky zmocňuje páté roční období. Ztřeštěný, veselý a poblázněný karneval je jedním z největších chorvatských mejdanů pod širákem. Mezi barevnými maskami nejvíce vynikají tmavé tváře s bílými turbany na hlavě, které jsou od roku 1991 symbolem a ochrannou známkou maškarního průvodu, jehož se účastní tisíce lidí.

 

Jde o riječského Morčiće či Morie, který byl před několika sty lety ve městě na Kvarneru "zaměstnán" jako talisman. Věří se tomu, že náušnice s jeho podobou přinášejí optimizmus, pozitivní energii i ochranu před zlem, a proto je tato chorvatská tradiční ozdoba, vzniklá pod vlivem benátského Moretta, přítomna v klenotnici každé staré riječské rodiny a v bývalých dobách ji kromě žen, které takto označovaly příslušnost riječské oblasti, nosili i synové jedináčci, námořníci (po jedné v pravém uchu) ale i rybáři, jakožto svého druhu talisman.

 

Morčić byl hlavní postavou četných pohádek. O jeho zázračné moci byly složeny mnohé písně a dvě nejznámější legendy se zachovaly do dnešních dnů.

 

Den, kdy na Grobničském poli „padalo z nebe kamení“

 

Podle první, v XVI. stol., když se turecké vojsko ocitlo na Grobničském poli, lid v riječské oblasti se začal připravovat na tragický konec. Jediná naděje žen byla v modlitbě, jelikož mocná dobyvatelská armáda působila neporazitelně. Ale urozený Zrinski z Gradiny u Jelenje vypustil střelu vedenou boží rukou a strefil se do skráně pašovy. Jakmile Turci viděli, že jejich vůdce byl zabit, rozutekli se na všechny strany a v tomto okamžiku nebe vyslyšelo modlitby Riječanek a zasypalo kamením zmatené vojsko. Na Grobničském poli zůstaly jen bílé turbany, z nichž vznikl motiv Morčiće, jakožto památka na velké válečné vítězství.

 

Podle jiné, mnohem romantičtější legendy, pocházející z Pelješace, Morčić vznikl poté, když jedna italská kontesa darovala volnost služce, kterou měla velmi ráda. Na památku na velké přátelství nechala vypracovat náušnice s její podobiznou.

 

Dnes je Morčić symbolem štěstí, a dává se darem při zvláštních příležitostech, jakým je svatba anebo narození dítěte.