Intriky, žárlivost i čarodějnice ve starobylém Záhřebu

Intriky, žárlivost i čarodějnice ve starobylém Záhřebu

Jen několik set metrů od Náměstí Bána Josipa Jelačiće, v epicentru hlavního města Chorvatska, v pulzující Tkalčićevě ulici plné nevelkých sympatických restaurací a kavárniček se nachází památník jedné z největších chorvatských spisovatelek a první chorvatské novinářky Marie Jurić Zagorky.

Marko Vrdoljak / TZ Zagreb

Ve stínu slunečních hodin, tzv. ury, začíná příběh o intrikách, žárlivosti, mystice i tragédii, v němž četné záhřebské památky, jakými jsou i studna Manduševac, kostel Sv. Marka, Grič, Mesnička hradební věž i Kaptol stanou se dokonalými kulisami v romantických dobrodružstvích hlavních představitelů.

Po stopách nejznámější záhřebské čarodějnice

Gričská čarodějnice, na jejímž vzniku pracovala fantazie Marie Jurić Zagorky ve dne v noci, se stala nejoblíbenějším románem chorvatské literatury. Nad postavou kontesy Nery se smály a plakaly generace chorvatských čtenářů a čtenářek. Maria Jurić Zagorka při vzniku tohoto kapitálního díla používala četné staré rukopisy z bohatých záhřebských dějin a inspiraci pro kontesu Neru čerpala ze spisů o čarodějnicích, které pocházejí z poloviny XVIII. stol.

 

Gričská čarodějnice anebo tzv. coprnicajak se v záhřebském nářečí říkávalo čarodějnicím, byla krásná pekařka Barica Cindek, jejíž jedinými hříchy byla její krása a oblíbenost mezi četnými zákazníky, které měla v dílně na Markově náměstí. Jelikož vdova Barica pravidelně odmítala své nápadníky, dokonce i ty z lepších vrstev, začali si dotčení muži vymýšlet klepy, že jde o kapitánku čarodějnického cechu, která má milostné pletky s čertem. V tehdejších pověrčivých časech se tyto nepravdy braly jako skutečnost. Baričin tragický osud byl prakticky zpečetěn, protože odmítla ctitele - jednoho z nejmocnějších záhřebských notářů.

 

Pomstychtivý Lacko Sale zahájil proti ní proces založen na nepravdivých výpovědích žen, které tvrdily, že Barica je čarodějnice. I když v celé  Evropě před třemi sty lety začalo sílit hnutí proti týrání, mučení a upalování nevinných žen, Barica Cindek musela ve vězení prožít kalvárii, ale smrti se vyhnula prakticky v poslední chvíli, když za pomoci přátel a rodiny podplatila nenasytného notáře Salea.

 

Ale jen tři měsíce po skončení procesu se Barica Cindek rozhodla pro statečný tah, za který nakonec dala i život. Nevinná pekařka se rozhodla, že u soudu vyhledá svoji pravdu proti mocnému Saleovi, když jej zažaluje pro úplatek, pro navádění na vilnosti a vyhledávání ďábelské pečeti na těle. Ovšem, obyčejná obchodnice neměla žádné výhledy proti bohatému notáři a podle jednoho pramene byla brzy upálena na hranici.

Julien Duval

Maria Jurić Zagorka pro svou hrdinku Neru takový tragický osud nechtěla. Kontesa v románu Gričská čarodějnice po mnohém strádání našla své štěstí se svým kapitánem Sinišou. Vzpomeňte si na tuto legendu až se budete kochat vůní, chutí i zvuky v Tkalčićevě ulici, spolu se dvěma symboly Záhřebu - je to Maria Jurić Zagorka a sluneční hodiny.