Hluk z Grobniku, který polekal i dobyvatele

Hluk z Grobniku, který polekal i dobyvatele

Mezi hlukem a pokřiky, veselím i silnou energii Rijeckého karnevalu obzvláště vyniká jedna skupina masek. Muži na hlavách nosí více než desetikilové unikátní masky s rohy, jsou oděni do ovčího rouna a kolem pasu mají zavázané více než desetilitrové zvony. V jedné ruce drží sekeru a v druhé toulec s popelem. Přitom se z ohlušujícího zvonění a rytmu chvěje celé rijecké Korzo. Tato tradice je charakteristickou pro oblast Kastavštiny a širší oblast Rijeky a zároveň je nejznámějším představitelem dobytkářské masopustní magie v Chorvatsku.

Ivo Pervan

Za dávných časů si zvončaři na sebe brali svoje pracovní "oblečení", když hnali ovce na pastvu a zvoněním odháněli možnost uhranutí svých zvířat. Nejznámější legenda o nich pochází z dob, kdy se turečtí dobyvatelé dali na cestu ve směru Grobnického pole.

Dnes je to karnevalská atrakce, ale kdysi strach a hrůza pro Turky

Nepočetní pastýři v přímém boji neměli šanci postavit se proti mocnému vojsku a proto použili lest. Dali si na hlavy strašidelné masky s rohy, na sebe si přehodili ovčí rouna, za opasky si přidělali zvony a v rukou drželi sekery. Aby působili dojmem, že je jich víc, stejným způsobem zamaskovaly i kůly na kukuřici a připraveni čekali nepřítele.

 

Když se sebevědomí Turci objevili na Grobnickém poli, čekali na ně lidé se strašidelnými maskami na hlavě a hluk, který otřásal zemí. Vojáci se natolik vylekali, že se rozutekli na všechny strany, jelikož se domnívali, že na ně z druhé strany bojiště čeká početné vojsko.

IvoP ervan

Dnes aktivity zvončařů trvají ode dne Sv. Antonína Poustevníka, kdy začínají masopustní hry, do Popeleční či Čisté středy. V tu dobu zvončaři chodí křížem krážem Kastavštinou a hudbou i zvoněním odhánějí zimu.

Tato tradice byla r. 2009 zařazena na reprezentační listinu nemateriálního kulturního světového dědictví UNESCO a motto zvončařů „Krepat, ma ne molat“ (Třeba i umřít, ale nevzdat se) se stalo charakteristickým pro celou oblast Kvarneru.