Jižní Velebit – Paklenica

Jižní Velebit – Paklenica

Pod nejvyššími vrcholky Velebitu

Jednou z nejzajímavějších krasových oblastí v Chorvatsku jsou kaňony Veliké a Malé Paklenice, kde Velebit jedinečným způsobem sestupuje k mořskému pobřeží.

 

Celá oblast Paklenice je chráněna jako národní park. Jeho nejzajímavější součástí je určitě kaňon Veliké Paklenice, jehož středem si razí cestu potok, podél nějž vede nenáročná uměle vybudovaná pěší stezka obklopená několikasetmetrovými skalními stěnami. Málokde si člověk připadá tak maličký, jako na tomto místě, kde se nad ním tyčí do výšky 300–400 metrů strmá skaliska, mezi nimiž je vidět jen úzký pruh nebe. Voda v potoce trvale zurčí jen v horní části jeho toku, v nižších polohách mizí v četných průrvách do podzemí. Díky příjemnému klimatu, krásné přírodě a rozmanitosti vhodných míst k lezectví prosluly paklenické skály i jako jedna z nejlepších evropských destinací pro stoupence tohoto sportu. Zatímco skalní stěny v Alpách se na jaře ještě skrývají pod příkrovem sněhu a ledu, zdejší teploty umožňují, aby se tu milovníci lezectví oddávali své vášni celoročně.

Velika Paklenica
Alan Čaplar

V nejužší části kaňonu Veliké Paklenice se nachází několik vstupů do tunelů, které zde koncem 50. let v přísném utajení vyhloubila jugoslávská armáda jako protiatomový kryt. Dnes zde sídlí návštěvní centrum Podzemní město Paklenice.

 

Odtud vede turistická stezka pod úpatí monolitické skály Anića kuk, míjí stálý pramen pitné vody, načež se kaňon znenadání rozestupuje a vyúsťuje v malé zelené prostranství zvané Anića luka. Na jeho počátku se nachází odbočka, která vede na vrchol skály, kam lze dospět také několika trasami pro alpinisty.


V oblasti Paklenice se nachází několik zajímavých jeskyň a propastí. Nejpřitažlivější je Manita peć nad kaňonem Veliké Paklenice. Jeskyně je uzpůsobena k turistickým návštěvám a vzhledem k rozmanitosti útvarů v jejích útrobách patří k nejkrásnějším v Chorvatsku.  Manita peć je dlouhá 175 a hluboká 35 metrů. Vstup do ní slouží zároveň jako vyhlídkové místo a v jeho bezprostředním sousedství se jako věž tyčí vysoká a útlá skála nazývaná Zub či Maniti kuk. 

Sveto brdo
Alan Čaplar

Když se od odbočky k jeskyni Manita peć vydáte dále po hlavní turistické trase, tak v následující hodině a půl postupně vystoupáte dnem kaňonu, které obklopují zalesněné svahy, až do Lugarnice, a po strmějším výstupu též do horské boudy Paklenica. Většina turistů zde sice svou návštěvu Paklenice končí, ale právě odtud začínají zajímavé výstupy k nejvyšším vrcholům Velebitu, které zprvu procházejí pásem lesa a nakonec vedou do vrcholových partií vysokohorského rázu. Nejvyšší z řady vrcholů nad Paklenicí je Vaganski vrh, který je současně nejvyšším vrcholem Velebitu vůbec. Nejatraktivnější je pak vrchol Sveto brdo, který díky své výjimečné poloze skýtá výhled na moře i do vnitrozemí.


Nejpřísněji chráněnou částí národního parku je kaňon Malé Paklenice. Rozkládá se asi 3 km východně od Veliké Paklenice. Jak napovídá její název, tato soutěska je menší a kratší, ale zároveň je hůře průchodná, strmější a zcela divoká. Jelikož je pro návštěvníky mnohem tíže přístupná, její návštěvu lze doporučit jen zkušeným alpinistům. Kaňonem se prochází korytem potoka, a nikoliv po upravené turistické stezce. V době, kdy je v potoce hodně vody, tak není možné soutěskou projít. 

Paklenica
Alan Čaplar

Paklenica skýtá bohatou sít turistických tras a zároveň představuje horolezecký ráj. Na relativně malém území se tu setkáme s výjimečnou rozmanitostí geomorfologických jevů a tvarů, hojností fauny a flóry, atraktivními scenériemi a nedotčenou přírodou. Jako taková představuje Paklenica jeden z největších pokladů jaderského pobřeží i celého Chorvatska.