Aleksandar Gospić

Speleologie

Vnitřní krása

Svět ukrytý před našimi zraky

Existuje neviditelná síla o níž se říká, že i „kočku zabije" a ta člověka neustále pobízí a pohání, aby posunoval hranice často ve směru, který se na první pohled jeví jako nemožný - říká se mu zvědavost. A právě takováto síla „může za to", že člověk neustále zkoumá a všude všechno proleze jen proto, aby vypátral nějaké netknuté oblasti, jež by mohl navštívit a přitom i něco nového zažít. Takové síle se neubráníte ani vy, moderní, zvídaví turisté v nekonečné honbě za neznámým.

 

Povrch naší planety Země je kouzelný, plný krás a nabízí vám nesčetné možnosti k prožití nového dobrodružství a jen na první pohled působí celistvě a stabilně. Uvnitř pevné zemské kůry je umístěn „vesmír" sám pro sebe a proto vás i tentokrát zveme, abyste své pohledy usměrnili do těchto hloubek. Tam se ukrývá krajková síť speleologických objektů, tj. jeskyní a propastí, které dosahují netušených velikostí, hloubek i tvarů. I když se člověk již v dávných dobách vyhýbal ponurému podzemí vyvolávajícího v něm strach a také v něm podněcovalo báje o obludách, peklu i nenávratném pádu do hlubin, zvědavost učinila své a ponoukala odvážné lidi, aby se dali na cestu do těchto strašidelných hlubin a poté tam, v té věčné temnotě, odhalili jeden z nejkouzelnějších výjevů a přírodních krás.

Julien Duval

Čím se Chorvatsko může pochlubit?

Co zdobí Chorvatsko zevnitř?

Chorvatsko, kterému z lásky říkáme Naše kráska, leží doslovně na vyhloubeninách a skalách a je jedním z mála států s takto rozlehlým plošným obsahem ve skalnaté oblasti. Přes padesát procent Chorvatska a dohromady s podmořím i sedmdesát procent je tvořeno z vápencových skal, které se „snadno" rozpouštějí ve vodě. Tisícileté působení vody na vápenec vyústilo ve zvláštní a specifický reliéf neskutečné krásy známý jako dinárský kras, který se v Chorvatsku táhne od Istrie přes Chorvatské přímoří, Gorski kotar, Kordun, Liku a Dalmácii spolu s ostrovy až k hranici s Černou horou. Když k tomu přidáme i jaderské ostrovy, které s více než tisíci vápencovými ostrovy představují jednu z nejpočetnějších ostrovních skupin na světě, pak s hrdosti můžeme říci, že je Chorvatsko podzemním Eldorádem.

 

Krasová oblast v Chorvatsku je ve světě známá svými hlubokými jeskyněmi, z nichž se největší počet hlubokých speleologických objektů nachází na pohoří Velebit.

 

Podle výsledků doposud prozkoumaných více než devět tisíc speleologických objektů uvádíme některé z těch „nej" údajů.

 

  • 3 nejhlubší jeskyně (hlubší nežli 1000 m) tvoří jeskynní systémLukina jeskyně - ze tří jeskyní, Slovenská jeskyně a jeskynní systém Velebitu.
  • nejdelší chorvatský speleologický objekt představuje jeskynní soustava Kita Gaćešina - Draženova puhaljka (více než 37 km dlouhá);
  • jeskynní soustava Ðulin ponor - Medvedica, která se nachází pod městem Ogulin měří v horizontále 16,4 km;
  • jeskyně s největšími podzemními prostory jsou: Munižaba o objemu 1,9 milionů m3, Burinka s 1,1 milionem m3 a Kita Gaćešina s 1,4 miliony m3.
Julien Duval

Je důležité vědět

Nebojša Anić

Co navštívit?

Prozkoumejte chorvatské podzemní divy

Známé a ještě více neznámé speleologické objekty v sobě ukrývají zvláštní a nekaždodenní bohatství - jeskynní ozdoby, endemické zvířecí druhy (jako je např. macarát), cenné paleontologické i archeologické nálezy apod. A proto není divu, že byly již odedávna pro Chorvatskou republiku považovány za obzvláště cenné objekty a jsou jí chráněné. Ke zkoumání speleologických objektů, které turistům nejsou přístupné je nutné si pořídit povolení příslušného ministerstva.

 

Avšak buďte bez starosti, vy „podzemní zvědavci", jelikož v Chorvatsku jsou četné výjimečně atraktivní jeskyně i propasti kde na vás čeká zážitek z turistických prohlídek. Zkušení organizátoři a průvodci vás zavedou do zcela jinačího světa. Zveme vás, abyste nahlédli do temnot skalnatého podzemí, do téměř neznámého světa jeskyní, propastí i ponorných říček, jimiž jsou protkány kopce, hory i ostrovy. Tam na vlastní oči spatříte, co voda dokáže ve vápencovém podzemí a poznáte přírodní okrasu - stalagmity, stalaktity i stalagnáty, což jsou krápnikové sloupy, podzemní říčky i jezera, ale i drobné endemické živočichy, kteří ve věčných temnotách nacházejí svá jedinečná stanoviště. Mějte na paměti, že veškeré živočišné druhy žijící v krasovém podzemí jsou přísně chráněné a není dovoleno, aby byly rušeny, anebo chytány a odnášeny z jejich přírodních stanovišť. Jde o výjimečně citlivý svět, který žije svým tajemným životem v temných zákoutích vápencového podzemí, daleko od našich pohledů.

 

Odhalte bohatství jeskynních okras, které vznikly během tisíciletého působení vody a větru, daleko od denního světla a zraku člověka!
A proto pohled k zemi a vrhněte se do podzemního dobrodružství!
Aleksandar Gospić

Najdi ukrytý poklad

Užitečné informace