Ivo Biočina

Cesta časem

Cestování po Chorvatsku není jen cestou

prostorem, ale i časem. Přesvědčíte se o tom

při objevování staletých tradic a pozůstatků

civilizací, které tudy prošly a položily základy

této neuvěřitelné země. 

Diokleciánův palác ve Splitu byl

budován v srdci římské říše a představuje vynikající ukázku vývoje pozdní klasické architektury. Jeho tvary a dekorativní prvky jsou příkladem nejen raně křesťanského umění, ale také úvodem do byzantského a raně středověkého architektonického slohu.

Kolekce vystavená v monumentálním Muzeu Mimara

je pravým kataologem dějin umění, v němž se

můžete opájet krásou obdivuhodných stálých exponátů,

díly Rubensovými, Goyovými nebo Manetovými i

rozmanitostí dalších uměleckých stylů a období. Nejstarší

exponáty pocházejí už z pravěku. 

Boris Kačan

Pokud se rozhodnete zavítat do některého z muzeí, nemůže udělat chybu. Chorvatská kultura vás však čeká i za jejich

dveřmi! Dubrovnické letní hry jsou nejstarší kulturní přehlídkou v Chorvatsku a spektakulární akcí, na níž budete bezesporu

dlouho vzpomínat. Propojuje totiž krásu divadla, baletu, opery a světově proslulých orchestrů klasické hudby s dokonalou

kulisou okouzlujících městských hradeb!

V Chorvatsku si přijdou na své i milovníci folklóru. Krajkářské umění se dědí z generace na

generaci ve městech, jako jsou Lepoglava na severu Chorvatska nebo Pag na stejnojmenném ostrově. Lepoglava v

rámci udržování této tradice organizuje každoročně festival krajky. 

 

Deset nejznámějších historických

památek v Chorvatsku